Invitation til vælgermøde

For dig som borger inviteres du til at deltage i mødet der bliver afholdt på

Herfølge Bibliotek søndag 7. november kl. 14.00 – 17.00

Væglermøde 2021 Final RGB LowRes

 

(Nedenstående er sendt ud til samtlige vælgerforeninger i Køge)

Kære vælgerforening.

Herfølge Borgerforening arbejder på mange fronter med udvikling af vores lokalområde.

Herfølge er centrum for en stor gruppe borgere, som har en naturlig interesse i at være passende politisk repræsenteret i byrådet. Det er vores indtryk, at et lokalpolitisk engagement er vigtigere end det partipolitiske tilhørsforhold, når vælgerne ved lokalvalg tager stilling til, hvem der skal tale deres sag.

Derfor søger vi kontakt med kandidater fra de politiske partier, der er bosat i Herfølge, og som har interesse for og formulerede holdninger til udviklingen i Herfølge. Og vi opfordrer alle partier og lister til at opstille Herfølge-kandidater til byrådsvalget i november 2021.

Det har stadig stor betydning, at lokalmiljøet rummer identitetsskabende og udviklingsorienterede rammer. Der er brug for at bevare det væsentlige og udvikle det nødvendige. Det gælder såvel infrastruktur, handelslivet som kultur- og fritidslivet.

De nye store kommuner har øget behovet for udvikling af nærmiljøerne. Den dejlige by Køge besøger vi, men det er i Herfølge, vi bor og fungerer. Vi arbejder aktivt for udviklingen af vort nærmiljø. Det gælder infrastrukturen, udviklingen af Herfølge bymidte jf. planstrategien for Herfølge bykerne og bydelsplanen samt kultur-, fritids- og idrætslivet. Vi mener, at aktiviteterne for borgerne i Herfølge skal ske i Herfølge.

Vi er således interesserede i at høre om jeres visioner for udviklingen i vort lokalområde.

Vi vil derfor gerne invitere jer og Herfølgeborgerne til et lokalt vælgermøde forud for det kommende kommunevalg. Det afholdes på Herfølge Bibliotek søndag 7. november kl. 14.00 – 17.00.

Send venligst navn, telefon og mailadresse på den kandidat, som skal repræsentere jeres parti ved vælgermødet, til undertegnede på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi skal have jeres tilmelding senest søndag 31. oktober.

Indbydelsen til mødet samt navnene på de deltagende politikere vil blive udsendt lokalt og til pressen forud for mødet. Vi eftersender vores valgte temaer til kandidaterne senere.

Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen
Formand for Herfølge Borgerforening.


Herfølgedagen

Herfølgedagen afholdes som sædvanlig sidste lørdag i september – lørdag 25. september - ved og på Herfølge bibliotek.

Vi regner også med at kunne nyde Herfølgekorets julekoncert i december.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

  • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
  • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
  • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
  • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
  • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
  • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
  • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email