Der er plads til max 50 personer så det er først til mølle i aften!!!

Arkitekturens Dag 2020:  
Det gode boligliv

Arkitekt dag

 

Den første mandag i oktober fejres traditionen tro Arkitekturens Dag sammen med resten af verden. Vær med, når vi hylder det gode boligliv og lokale fællesskaber den 5. oktober 2020. Se nærmere: https://arkitektforeningen.dk/aktuelt/arrangementer/

INVITATION
Herfølge Vest – et nabo- og fællesskabsprojekt, der skal samle Herfølge

VI BYGGER EN BY PÅ SKULDRENE AF GRUNDTVIG, ANDELSBEVÆGELSEN OG ARBEJDERBEVÆGELSEN

Borgere, landmænd, skovejere, kirken, krofatter og –mutter samt kommunens brave frontkæmpere inviterer til en aften, hvor vi ikke lader os skræmme af fremtiden, men tror på, at vi sammen i konventionelle og ukonventionelle konstellationer kan byde frygten trods.

At 25 % af gymnasie-ungdommen tager psykofarmaka for at gennemføre hverdagen, er måske det bedste symbol på, at de ældre velbjergede generationer har spillet fallit i overdragelsesprocessen for det moderne samfund.

Så vi – en hel by ved navn Herfølge – har besluttet os for, at vi i fællesskab vil komme med et bud på, hvordan vi kan genetablere sammenhængskraften i dagligdagen. Kraftigt inspireret af sen-1800-tallets smukke kollektive bevægelser: Andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen.

Vi har selvfølgelig gjort os tanker og materialiseret visioner og bæredygtighed, i ordets mest fortærskede udlægning, men kræver samtidig, at økonomi, mental balance, forretningsmæssig og kunstnerisk skaberkraft skal forsøges gødet, gennem nye måder at skabe byer på.

Vi laver et samfund for 3-4.000 individer.

Kom og hør, hvordan vi bilder os ind, at denne åndelige vækkelse skal startes.

Lillesyd
Bjergvej 8
4681 Herfølge

Vi serverer kaffe/the og et godt glas øl eller to til rimelige prise.

Boller med smør
Kage

Kom glade

5.oktober 2020 kl.19.00

 

Meddelelse til medlemmerne af Herfølge Borgerforening:

Aflysning af årsmøde 2020                           

Herfølge Borgerforening er iht. vedtægternes §3 forpligtet til at afholde ordinært årsmøde inden udgangen af april – men intet har været ordinært i 2020, hvor vi alle har været udfordret af Corona-epidemien. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret – i overensstemmelse med regeringens anbefalinger – at udsætte årsmødet, der var planlagt til afholdelse 21. april 2020.

Bestyrelsen har forgæves afventet en opblødning af Corona-situationen, der kunne muliggøre en afholdelse af årsmødet under forhold, der kan betragtes som risikofri og acceptable. Da vi endnu ikke ser det muligt at afholde et årsmøde under risikofrie forhold, og den nærmeste fremtid ikke tyder på ændringer i situationen, blev det på bestyrelsesmøde den 27. august 2020 vedtaget at årsmødet for 2020 aflyses.

Bestyrelsen er opmærksom på at vedtægternes §3 dermed ikke overholdes, men er samtidigt opmærksom på, at det allerede var sket, da udsættelsen blev effektueret.

Vedtægternes §4 omhandler sammensætning af bestyrelsen og fordeling af valg til de enkelte kategorier for bestyrelsesmedlemmer. De kører på skift i 2-årige valgperioder. Det blev besluttet at årsmødet 2020 i kraft af aflysning betragtes som en nullitet, og at de valg, der skulle være foregået betragtes som genvalg. Helt ekstraordinært under hensyn til den ekstraordinære situation.

Vi ser derfor frem til at afholde ordinært årsmøde i april 2021.

Med venlig hilsen

Hans Christian Andersen

Formand.

Herfølgedagen 2020 er aflyst!

Vi må desværre meddele at på grund af Coronakrisen og hvad der følger af restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års Herfølgedag.
Vi beklager, men det er jo stadig vigtigt at vi passer på os selv og hinanden.
HerfølgeBorgerforening håber situationen er en anden til næste år, hvor vi vender tilbage.

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

  • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
  • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
  • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
  • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
  • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
  • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
  • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email