Affaldsindsamling

Plakat affald 2020

Herfølge Borgerforening Fastholder den årlige affaldsindsamling som i 2020 er flyttet til lørdag den 19. september med start kl. 10 ved Herfølge bibliotek ”Uglen” Billesborgvej 1. I 2019 blev der indsamlet 250 kg affald, 119 dåser, 4,5 kg skodder og en masse flasker mon ikke vi kan gøre det endnu bedre i 2020

 

Meddelelse til medlemmerne af Herfølge Borgerforening:

Aflysning af årsmøde 2020                           

Herfølge Borgerforening er iht. vedtægternes §3 forpligtet til at afholde ordinært årsmøde inden udgangen af april – men intet har været ordinært i 2020, hvor vi alle har været udfordret af Corona-epidemien. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret – i overensstemmelse med regeringens anbefalinger – at udsætte årsmødet, der var planlagt til afholdelse 21. april 2020.

Bestyrelsen har forgæves afventet en opblødning af Corona-situationen, der kunne muliggøre en afholdelse af årsmødet under forhold, der kan betragtes som risikofri og acceptable. Da vi endnu ikke ser det muligt at afholde et årsmøde under risikofrie forhold, og den nærmeste fremtid ikke tyder på ændringer i situationen, blev det på bestyrelsesmøde den 27. august 2020 vedtaget at årsmødet for 2020 aflyses.

Bestyrelsen er opmærksom på at vedtægternes §3 dermed ikke overholdes, men er samtidigt opmærksom på, at det allerede var sket, da udsættelsen blev effektueret.

Vedtægternes §4 omhandler sammensætning af bestyrelsen og fordeling af valg til de enkelte kategorier for bestyrelsesmedlemmer. De kører på skift i 2-årige valgperioder. Det blev besluttet at årsmødet 2020 i kraft af aflysning betragtes som en nullitet, og at de valg, der skulle være foregået betragtes som genvalg. Helt ekstraordinært under hensyn til den ekstraordinære situation.

Vi ser derfor frem til at afholde ordinært årsmøde i april 2021.

Med venlig hilsen

Hans Christian Andersen

Formand.

Herfølgedagen 2020 er aflyst!

Vi må desværre meddele at på grund af Coronakrisen og hvad der følger af restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års Herfølgedag.
Vi beklager, men det er jo stadig vigtigt at vi passer på os selv og hinanden.
HerfølgeBorgerforening håber situationen er en anden til næste år, hvor vi vender tilbage.

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

  • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
  • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
  • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
  • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
  • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
  • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
  • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email