Affaldsindsamling

Plakat affald 2020

Herfølge Borgerforening Fastholder den årlige affaldsindsamling som i 2020 er flyttet til lørdag den 19. september med start kl. 10 ved Herfølge bibliotek ”Uglen” Billesborgvej 1. I 2019 blev der indsamlet 250 kg affald, 119 dåser, 4,5 kg skodder og en masse flasker mon ikke vi kan gøre det endnu bedre i 2020

 

Meddelelse til medlemmerne af Herfølge Borgerforening:

Aflysning af årsmøde 2020                           

Herfølge Borgerforening er iht. vedtægternes §3 forpligtet til at afholde ordinært årsmøde inden udgangen af april – men intet har været ordinært i 2020, hvor vi alle har været udfordret af Corona-epidemien. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret – i overensstemmelse med regeringens anbefalinger – at udsætte årsmødet, der var planlagt til afholdelse 21. april 2020.

Bestyrelsen har forgæves afventet en opblødning af Corona-situationen, der kunne muliggøre en afholdelse af årsmødet under forhold, der kan betragtes som risikofri og acceptable. Da vi endnu ikke ser det muligt at afholde et årsmøde under risikofrie forhold, og den nærmeste fremtid ikke tyder på ændringer i situationen, blev det på bestyrelsesmøde den 27. august 2020 vedtaget at årsmødet for 2020 aflyses.

Bestyrelsen er opmærksom på at vedtægternes §3 dermed ikke overholdes, men er samtidigt opmærksom på, at det allerede var sket, da udsættelsen blev effektueret.

Vedtægternes §4 omhandler sammensætning af bestyrelsen og fordeling af valg til de enkelte kategorier for bestyrelsesmedlemmer. De kører på skift i 2-årige valgperioder. Det blev besluttet at årsmødet 2020 i kraft af aflysning betragtes som en nullitet, og at de valg, der skulle være foregået betragtes som genvalg. Helt ekstraordinært under hensyn til den ekstraordinære situation.

Vi ser derfor frem til at afholde ordinært årsmøde i april 2021.

Med venlig hilsen

Hans Christian Andersen

Formand.

Herfølgedagen 2020 er aflyst!

Vi må desværre meddele at på grund af Coronakrisen og hvad der følger af restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års Herfølgedag.
Vi beklager, men det er jo stadig vigtigt at vi passer på os selv og hinanden.
HerfølgeBorgerforening håber situationen er en anden til næste år, hvor vi vender tilbage.

Udskriv