Privatlivspolitik
Herfølge Borgerforenings behandling af personoplysninger GDPR

Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er medlem, har vist interesse for at blive medlem eller tidligere har været medlem af Herfølge Borgerforening – vil vi gerne dele vores persondatapolitik med dig, så du kan se hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Disse personoplysninger vil være almindelige kategorier af personoplysninger, typisk:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 
Hvor får Herfølge Borgerforening personoplysninger om dig fra?
Vi får udelukkende oplysningerne fra dig, når du henvender dig og enten ønsker at blive medlem eller sender Borgerforeningen forslag eller andet til behandling.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Herfølge Borgerforening opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, dvs så længe du er medlem af Herfølge Borgerfoerning.
Info der henhører fra skriftlige henvendelser som forslag eller andet du beder os om at behandle arkiverer vi.
Herfølge Borgerforening videregiver ikke dine informationer!
 
Dine rettigheder:
Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Herfølge Borgerforening har om dig. 

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
Retten til sletning
Herfølge Borgerforening sletter dine informationer når du udmelder dig af foreningen.

Udskriv Email