Bydelsplan

I Køge Kommune går vi ind for udvikling inspireret af borgernes ideer og ønsker. Netop nu er vi i gang med arbejdet med at lave bydelsplaner for Køges lokalområder. Vi er startet med Herfølge.

Kort sagt er en bydelsplan en plan, der beskriver de fysiske sammenhænge i et lokalområde, herunder offentlige og private institutioner, stiforbindelser, mødesteder mv.
Planen skal sikre at områdets særlige styrker fremhæves, at lokale borgere bliver inddraget og det endelige resultatet skal ses i et samlet dokument med ønsker for lokalområdet.

Nedenfor kan du klikke på Herfølge, og se det samlede arbejde for bydelsplanen.

 

Bydelsplan Tillæg nr. 23 til Køge Kommuneplan 2013
Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1063
- Boliger ved Vordingborgvej 35
Planstrategi for Herfølge Omfartsvej

 Logo Herfølge

Tillaeg23 

MatrikulaereData Omfartsvej kort
Kommuneplan 2021 -2033      
 Kommuneplan      

Udskriv Email